Dizajn

Vytvárame vizuálnu identitu firmy či projektu, ktorá ho jasne odlišuje od konkurencie. Vyjadruje to, aká je firma, aký je jej imidž, idea, filozofia a čo je jej náplňou. Taktiež je graficky rozlíšiteľná medzi množstvom ďalších produktov a spoločností, čo je v súčasnej digitálnej dobe dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

 

Email