Reklama

Komplexná príprava, plánovanie a realizácia reklamy, propagácie a tlačiarenských služieb.

Produkty vysokej kvality, načasovanie, umiestnenie, vhodná grafika, jednoznačný a zreteľný obsah patria medzi najdôležitejšie atribúty úspešnej tlačenej reklamy. Sme spoločnosť pripravená realizovať náročné i jednoduchšie zákazky z oblasti výroby reklamy a tlače.

 

Ofsetová, digitálna a veľkoplošná tlač 

vizitky, prospekty, letáky, plagáty, katalógy, kalendáre, časopisy, pohľadnice, výročné správy, produktové listy, obálky

plagáty a billboardy, reklamné tabule, bannery, reklamné stojany a informačné systémy, reklama na dopravných prostriedkoch, svetelná reklama, City light

Email